dětský národopisný soubor DUNAJEK Dolní Dunajovice

Omlouvám vzhled stránek, sú ještě "čerstvě" nové, tak sa to vylepší, slibuju. Marc. Dětský národopisný soubor DUNAJEK zve všechny malé příznivce folklóru do svých řad (předchozí praxe není nutná - naučit se dá všechno). Užijeme si spoustu taneční zábavy, poznáte bezva kamarády a podíváte se s námi někam do světa. Sraz máme každé pondělí a čtvrtek vždy v 15:30 před tělocvičnú ZŠ Dolní Dunajovice. S sebou budete potřebovat přezůvky, pitíčko a spoustu energie. Pro více informací volejte tel. číslo 723 015 431 /Marcela Kurucová/ nebo 728 899 733 /Katka Ostřížková/ nebo na pište na e-mail marcela.benova@centrum.cz

DĚTSKÉ KROJOVANÉ HODEČKY

4.dětské krojované hodečky 17.8.2008

Vážení,

jelikož se nám již blíží neděle 17.8.2008 a tím i  konání našich dětských hodů v Dolních Dunajovicích, chtěli bychom Vás seznámit s organizací a celého dění dětských hodů tak, abychom si to všichni krásně užili k plné spokojenosti.

 

     Průvod obcí s kapelou a všemi krojovanými pro hlavní stárečku , vychází ve 14:00 hodin od Základní školy Dolní Dunajovice /sraz od 13:30 hod/, ulice Hlavní

                                   --------------------------------------------------------------------

V prostorách ZŠ vás již budeme očekávat a zde se budete moci převléknout do krojů a ponechat si zde své oblečení aj. v uzamykatelných šatnách. Prosím, aby jste si zvážili svůj příjezd vzhledem k době, potřebné k převlékání. O jednotlivé soubory se bude starat „hosteska“ /hostesky vám budou po celou dobu konání dětských hodečků k dispozici, tzn. zajišťují jídlo, pití, aj. k vaší plné spokojenosti, nebojte se prosím o cokoli požádat, budeme se vynasnažit vašim přáním plně vyhovět/.

 

Průvod bude seřazen v  pořadí:

1/ Dunajek

Ostatní dětské folklorní soubory, řazeny dle abecedy /upřesníme/

Dechová hudba Bílovčanka

.

Průvod přijde ulicí k domu hlavní stárečky a na ulici se  řadíme se následovně

 /jednoduše, dle pořadí v průvodu/

                                         -----------------------------------------------------------

Hlavní stáreček  a DNS Dunajek zazpívá před domem vyvolávací píseň, cifruje.

Stárečka vychází z domu a oba spolu  tančí sólo.

Druhou píseň tančí všichni krojovaní.

Poté se řadíme do průvodu a odcházíme průvodem na taneční parket, požádat starostu obce o hodové právo.

___________________________________

Před tanečním parketem se všichni zastavíme. Počkáme na úvodní slova moderátora,

DH Bílovčanka zaujímají svá místa v přístřešku na tenečním parketu.

Na taneční parket vchází Dunajek a nastupuje jako první. Ostatní soubory čekají na vyzvání moderátora před tanečním parketem.

V samostatných nástupech se jednotlivě po souborech představíte tímto příchodem /viz nákres tanečního parketu

                                                    -----------------------------------------------------------

Hudba hraje jednotlivě pochod. Soubor přichází, obchází 1 kolečko kolem tanečního parketu, staví se před majku a stojí ve dvojicích /párech/ Přichází je přivítat hlavní stáreček se stárečkou a druhý stáreček se stárečkou. Soubor se odchází  zařadit.  

Společně zůstávají všechny soubory seřazeny na tanečním parketu.

 

DNS Dunajek žádá o hodečkové právo pana starostu.

 

Tímto  se nám všechny soubory představí v celé kráse svých krojů a v další části našeho programu se nám soubory předvedou, jak se jim vede na tanečním parketu a to:

 

 

společnou písní /vrtěná/

/doprovází DH Bílovčanka/

      Vrť, sa dívča, vrť sa

1/

Vrť sa dívča, vrť sa, já sa budu dívat,

[:bude-li to pěkné, budu k vám chodívat:]

2/

Já jsem sa vrtěla, ty sas na ňa díval,

[:báj to bylo pěkné, tys k nám nechodíval:]

 

______________________________________________________________

 

Další částí dětských krojovaných hodů budou jednotlivá vystoupení souborů, proložená tanečními seriemi /hraje dechová hudba Bílovčanka/

Po společné vrtěné odchází soubory ke svým stolům, kde bude připravené občerstvení.

Jednotlivé soubory se představí v samostatném vystoupení se svými tanečními pásmy.

Po vystoupení budou mít soubory zajištěné občerstvení.

 

Program po nástupu a společné písni :

 1. Úvodní slovo moderátora, starosty D.Dunajovic aj
 2. slovo moderátora, ,
 3. 1.taneční serie-tančí všechny kroj.děti – DH Bílovčanka

připraví první soubor s pásmem po taneční serii

 1. DFS č. 1
 2. tanec všichni /cca 3 taneční kousky/ Děti ze souboru Dunajek nyní pozývají k tanci jako poděkování za pomoc nejen při přípravě dnešních hodečků své rodiče. Po taneční serii se nám představí soubor č. 2se svým pásmem a soubor č. 3
 3. slovo moderátora,  
 4. soubor  č. 2 a č. 3 se svými pásmy
 5. tanec všichni /cca 3 taneční kousky/
 6. slovo moderátora
 7. představí se dětský folklorní soubor č. 4 a č. 5 se svými pásmy
 8. tanec všichni /cca 3 taneční kousky/ popř. sólečko
 9. slovo moderátora
 10. představí se dětský folklorní soubor č. 6 a č. 7 se svými pásmy
 11. tanec všichni /cca 3 taneční kousky/
 12. slovo moderátora
 13. tanec všichni, prokládané vrtěnými, verbuňky, nakonec hošijé /chlapci/

atd. dle zúčastněných souborů…

 

sóla v průběhu konání

taneční zábava, hudba zajištěna do 20:00, dle zájmu bude hudba hrát do ????hodin J

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Další očekávané vstupy: příchod dětských folklorního souborů  + jejich pásma,

příchod chasy krojovaných dětí z ….

 

Loučení se soubory: Na ohlášení bude zahrán jednotlivě pochod  souborům /popř.chasám/ a rozloučení za Dunajek, poděkování souboru za návštěvu….

 

 

 

 

Věřím, že si tento hodový den vzájemně prožijeme a předvedeme naši nelehkou celoroční práci s dětmi, o to víc ceněnou, že se věnuje hodnotám folklorních tradic.

 

Těšíme se na vás,

s pozdravem

 

      

 

DNS Dunajek

Dolní Dunajovice

                           Marcela Kurucová - Benová a spol.

 

 

/V případě jakýchkoli informací se obracejte telefonicky na nebo mob. :723 015431 nebo na tel.:519 517 418, e-mail: marcela.benova@centrum.cz/

 

DNS Dunajek

IČO: 484 55 814

691 85  Dolní Dunajovice

www.dunajek.mistecko.cz

Žádné komentáře
 
DNS Dunajek, Dolní Dunajovice