dětský národopisný soubor DUNAJEK Dolní Dunajovice

Omlouvám vzhled stránek, sú ještě "čerstvě" nové, tak sa to vylepší, slibuju. Marc. Dětský národopisný soubor DUNAJEK zve všechny malé příznivce folklóru do svých řad (předchozí praxe není nutná - naučit se dá všechno). Užijeme si spoustu taneční zábavy, poznáte bezva kamarády a podíváte se s námi někam do světa. Sraz máme každé pondělí a čtvrtek vždy v 15:30 před tělocvičnú ZŠ Dolní Dunajovice. S sebou budete potřebovat přezůvky, pitíčko a spoustu energie. Pro více informací volejte tel. číslo 723 015 431 /Marcela Kurucová/ nebo 728 899 733 /Katka Ostřížková/ nebo na pište na e-mail marcela.benova@centrum.cz

DĚTSKÉ KROJOVANÉ HODEČKY

HODEČKY 2010                                   zkoušky o prázdninách v týdnu od 9.8. v pondělí a čtvrtek od 16 hod.

 

14.8 sobota. – stavění máje u hlavní stárečky  Adélky Pekárkové + stavění máje na tanečním parketu.

Sraz v 17:00 hodin na tanečním parketu, prosíme rodiče o výpomoc při stavění máje na placu.

 

15.8. neděle     6. dětské krojované HODEČKY !!!  dopolední chystání tanečního parketu- prosíme rodiče o výpomoc, sraz 8:00 hod

účast na hodečkách, sraz 13:45 u tělocvičny v slavnostním kroji. Vycházíme krojovaným průvodem ve 14:00 hodin směrem k Pekárkům na ul. Boční , na taneč.parketu od cca 15:00 hod.

Posledni komentare
13.05.2014 09:03:46: Nakupujte se slevou kosmetiku Oriflame. Zdarma registrace nováčků Oriflame z celé ČR. Vyzkoušejte n...

Plakát 5.hodečky

Plakát hodečky.JPG

5.dětské krojované hodečky-pozvánka

Páté hodečky 16.8.20

 k tanci a poslechu hraje DH Hornobojani. Hlavní stárečka: Ostřížková Kristýna, hl. stáreček Dominik Schnelly.

Další fotky z hodečků sú tady:
http://picasaweb.google.com/Ivayfe/Hodecky08
A ještě i tady:
http://picasaweb.google.cz/luboshron70/IVDTskHodeKyDolnDunajoviceSrpen2008

Sobotní přeprchání a náhlé ochlazení nezvěstovalo, že by následující den, v neděli, mělo být krásné počasí. I přes to jsme jako soubor postavili před domem hlavní stárečky – letos jí byla Soňa Pavlíková, štíhlou a vysokou nazdobenou majku, zazpívali jsme si a připravovali se na neděli. Slunečné nedělní ráno nás všechny překvapilo a plni elánu jsme dopoledne s pomocí našich rodičů stavěli máju uprostřed tanečního parketu a chystali vše na odpolední krojovou parádu.

Krojovaný průvod se začal plnit dětmi nejen z pozvaných folklorních souborů. S doprovodem dechové hudby Bílovčanka dopochodovali všichni krojovaní včetně domácího dětského národopisného souboru DUNAJEK před dům hlavní stárečky. Hlavní stárek Štěpán Stávek si zpěvem a verbuňkem vyvolal hlavní stárečku a následně tancoval tento hlavní pár sólo. Do tance se při druhé písničce dali všichni krojovaní. Pohoštěni krojovaní opět průvodem odchází na taneční parket, kde je potleskem vítá plné hlediště příznivců a milovníků nejen dětského folkloru. Slavnostně zahájila a celé hodečky doprovázela slovem paní Zdenka Šturzová.

První a druhý krojovaný pár z DNS Dunajek přivítali na parketu všechny zůčastněné soubory, které se ukázaly samostatným pochodem na parket. Slavnostní žádostí o hodečkové právo Dunajek oslovil starostu obce, kterému jsme předvedli společný verbuňk. Z úst všech krojovaných zazněla společná píseň-vrtěná „Vrť sa dívča, vrť sa“ a za doprovodu Bílovčanky se také roztančili.

 Letošní třešničkou byl dětský folklorní soubor z daleké Orlové a to Olšinka a Olšina. Jejich kroje a písně se výrazně lišily od místních. Pozvání přijal drnholecký soubor Jarabáček, který patřil k nejmenším účastníkům a tím si získal oblibu u většiny návštěvníků hodečků. Pomněnka z Tvrdonic se ukázala s typickými hodovými zvyky a to vrtěnými a hošijemi, které pěkně zapasovali do hodečků. Celé odpoledne si nejen krojovaní prožili s nadšením, tanečky, zpěvem, typickými hodovými zvyky, jako vrtěnými, verbuňky, ale také sólečkama  a se spoustou zážitků a příjemných dojmů.

Vážení,

jelikož se nám již blíží neděle 17.8.2008 a tím i  konání našich dětských hodů v Dolních Dunajovicích, chtěli bychom Vás seznámit s organizací a celého dění dětských hodů tak, abychom si to všichni krásně užili k plné spokojenosti.

 

     Průvod obcí s kapelou a všemi krojovanými pro hlavní stárečku , vychází ve 14:00 hodin od Základní školy Dolní Dunajovice /sraz od 13:30 hod/, ulice Hlavní

                                   --------------------------------------------------------------------

V prostorách ZŠ vás již budeme očekávat a zde se budete moci převléknout do krojů a ponechat si zde své oblečení aj. v uzamykatelných šatnách. Prosím, aby jste si zvážili svůj příjezd vzhledem k době, potřebné k převlékání. O jednotlivé soubory se bude starat „hosteska“ /hostesky vám budou po celou dobu konání dětských hodečků k dispozici, tzn. zajišťují jídlo, pití, aj. k vaší plné spokojenosti, nebojte se prosím o cokoli požádat, budeme se vynasnažit vašim přáním plně vyhovět/.

 

Průvod bude seřazen v  pořadí:

1/ Dunajek

Ostatní dětské folklorní soubory, řazeny dle abecedy /upřesníme/

Dechová hudba Bílovčanka

.

Průvod přijde ulicí k domu hlavní stárečky a na ulici se  řadíme se následovně

 /jednoduše, dle pořadí v průvodu/

                                         -----------------------------------------------------------

Hlavní stáreček  a DNS Dunajek zazpívá před domem vyvolávací píseň, cifruje.

Stárečka vychází z domu a oba spolu  tančí sólo.

Druhou píseň tančí všichni krojovaní.

Poté se řadíme do průvodu a odcházíme průvodem na taneční parket, požádat starostu obce o hodové právo.

___________________________________

Před tanečním parketem se všichni zastavíme. Počkáme na úvodní slova moderátora,

DH Bílovčanka zaujímají svá místa v přístřešku na tenečním parketu.

Na taneční parket vchází Dunajek a nastupuje jako první. Ostatní soubory čekají na vyzvání moderátora před tanečním parketem.

V samostatných nástupech se jednotlivě po souborech představíte tímto příchodem /viz nákres tanečního parketu

                                                    -----------------------------------------------------------

Hudba hraje jednotlivě pochod. Soubor přichází, obchází 1 kolečko kolem tanečního parketu, staví se před majku a stojí ve dvojicích /párech/ Přichází je přivítat hlavní stáreček se stárečkou a druhý stáreček se stárečkou. Soubor se odchází  zařadit.  

Společně zůstávají všechny soubory seřazeny na tanečním parketu.

 

DNS Dunajek žádá o hodečkové právo pana starostu.

 

Tímto  se nám všechny soubory představí v celé kráse svých krojů a v další části našeho programu se nám soubory předvedou, jak se jim vede na tanečním parketu a to:

 

 

společnou písní /vrtěná/

/doprovází DH Bílovčanka/

      Vrť, sa dívča, vrť sa

1/

Vrť sa dívča, vrť sa, já sa budu dívat,

[:bude-li to pěkné, budu k vám chodívat:]

2/

Já jsem sa vrtěla, ty sas na ňa díval,

[:báj to bylo pěkné, tys k nám nechodíval:]

 

______________________________________________________________

 

Další částí dětských krojovaných hodů budou jednotlivá vystoupení souborů, proložená tanečními seriemi /hraje dechová hudba Bílovčanka/

Po společné vrtěné odchází soubory ke svým stolům, kde bude připravené občerstvení.

Jednotlivé soubory se představí v samostatném vystoupení se svými tanečními pásmy.

Po vystoupení budou mít soubory zajištěné občerstvení.

 

Program po nástupu a společné písni :

 1. Úvodní slovo moderátora, starosty D.Dunajovic aj
 2. slovo moderátora, ,
 3. 1.taneční serie-tančí všechny kroj.děti – DH Bílovčanka

připraví první soubor s pásmem po taneční serii

 1. DFS č. 1
 2. tanec všichni /cca 3 taneční kousky/ Děti ze souboru Dunajek nyní pozývají k tanci jako poděkování za pomoc nejen při přípravě dnešních hodečků své rodiče. Po taneční serii se nám představí soubor č. 2se svým pásmem a soubor č. 3
 3. slovo moderátora,  
 4. soubor  č. 2 a č. 3 se svými pásmy
 5. tanec všichni /cca 3 taneční kousky/
 6. slovo moderátora
 7. představí se dětský folklorní soubor č. 4 a č. 5 se svými pásmy
 8. tanec všichni /cca 3 taneční kousky/ popř. sólečko
 9. slovo moderátora
 10. představí se dětský folklorní soubor č. 6 a č. 7 se svými pásmy
 11. tanec všichni /cca 3 taneční kousky/
 12. slovo moderátora
 13. tanec všichni, prokládané vrtěnými, verbuňky, nakonec hošijé /chlapci/

atd. dle zúčastněných souborů…

 

sóla v průběhu konání

taneční zábava, hudba zajištěna do 20:00, dle zájmu bude hudba hrát do ????hodin J

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Další očekávané vstupy: příchod dětských folklorního souborů  + jejich pásma,

příchod chasy krojovaných dětí z ….

 

Loučení se soubory: Na ohlášení bude zahrán jednotlivě pochod  souborům /popř.chasám/ a rozloučení za Dunajek, poděkování souboru za návštěvu….

 

 

 

 

Věřím, že si tento hodový den vzájemně prožijeme a předvedeme naši nelehkou celoroční práci s dětmi, o to víc ceněnou, že se věnuje hodnotám folklorních tradic.

 

Těšíme se na vás,

s pozdravem

 

      

 

DNS Dunajek

Dolní Dunajovice

                           Marcela Kurucová - Benová a spol.

 

 

/V případě jakýchkoli informací se obracejte telefonicky na nebo mob. :723 015431 nebo na tel.:519 517 418, e-mail: marcela.benova@centrum.cz/

 

DNS Dunajek

IČO: 484 55 814

691 85  Dolní Dunajovice

www.dunajek.mistecko.cz

Zavrť sa mně cérečko

1/

Zavrť sa mně cérečko, jak to plužné kolečko,

[:Éj, zavrť sa mně eště ráz, jak široký rubáč máš:]

 
2/

Široký je, široký, šila sem ho tri roky,

[:Éj, široký je velice, šila sem ho k muzice:]

Pozvánka na internetu

www.ticketexpress.cz

Poř.

číslo

soubor

Přijedou ano/ne

Zaslali návratku ano/ne

Počet dětí

Počet dospělých

Prostory k převlékání

hosteska

nějaký  ten drb

   

1

Malý Mionši – Dolní Lomná

A

A

35

5

Ne

Žákovská

budou nocovat na ubytovnách Vinofruktu

   

2

Pomněnka Tvrdonice

N

N

--

--

--

--

 v daný termín mají jinou akci

   

3

Hanýsek - Šakvice

A

A

36

5

ne

Filipová

 přijedou asi o 2 hodiny později, než je daný začátek

   

4

Kroj.děti a chasa Velké Bílovice

A

N

8

2

 

Bičanová

 opět přijedú v těch překrásných krojách

   

5

Skaličánek – Skalica, SK

A

A

35

3+7cimbálová muzika

 

Pekárková

 Slovenská republika - náš první zahraniční súbor

   

6

Charvatčánek

N

N

--

--

--

--

 v daný termín jsou v Charvatské Nové Vsi tradiční krojované hody

   

7

Ratíškovice

?

 

 

 

 

 

 

   

8

Vlčnovjánek

A

A

26

5+5 cimbálová muzika

Ano

Čížová

 i když jsme prosííli o co nejkratší taneční pásmo, Vlčnovjánek sa nám předvede ve 20-ti minutách, budú tady prvně, toš jim to dopřejme :-)

   

9

Hrozének - Bulhary

A

N

?

?

 

Školová

 

   

10

Břeclavánek

N

N

--

--

--

--

 mimo ČR

   

11

Rosenka - Milotice

?

?

 

 

 

 

 tito majú krásně bohaté kroje, jak jsme jich viděli na krojovém  plese v Ratíškovicách

   

12

Holúbek-Ostrava

A

A

40

3

ano

Snášelová

 přijedú na otočku, klobúk dole,jen aby nebyli pak moc utahaní z dlúhé cesty a pak celé hodečky odpočívali :-)))

   

13

Troskáček - Troskotovice

A

A

10

5

ne

Strbačková

 začínající soubor, jejich první vystoupení v nových krojách bude právě u nás!

   

14

Dunajek

:-)

:-)

25

5+4cimbálová muzika

ne

 

 

   
http://www.ticketexpress.cz/redakce/index.php?lanG=cs&slozka=18974&clanek=19359
Dětské krojované hodečky nejsou festivalem ani žádnou přehlídkou dětských národopisných či folklorních souborů. Jde o uchovávání tradic krojových hodů a dětské krojové hodečky jsou jakousi "dcerou" právě
tradičních krojovaných hodů v Dolních Dunajovicících, které se váží k zasvěcenému kostelu sv. Jiljí /1. zářijovou neděli v roce/.
Jelikož chceme, aby se tento poklad lidových zvyků udržel, pěstujeme již v dětech vztah k tradicím a také k průběhu konání celých hodů právě těmito našimi dětskými hodečkami.
Věřím, že většina z vás jsou zasvěceni do průběhu tradičních hodů, tak jistě víte, jakým způsobem probíhají. Nejde vlastně o předvádění pouze krojované chasy / při krojovaných hodách/, ale všichni účastníci a návštěvníci hodů jsou do dění hodů angažování nejen tancem a zpěvem a o to jde i na našich dětských krojovaných hodečkách.
Přejeme si, aby si všichni účastníci nejen z řad pozvaných dětských folklorních souborů celý děj užili. Budou vlastně v průběhu celé akce neustále v aktivním pohybu a v dění hodů.
Touto akcí chceme navázat s dětskými soubory spolupráci.
Věřím, že lidé, návštěvníci a příznivci dětského folkloru rádi uvítají některý z  "nového" dětského souboru.
 
DNS Dunajek, Dolní Dunajovice