dětský národopisný soubor DUNAJEK Dolní Dunajovice

Omlouvám vzhled stránek, sú ještě "čerstvě" nové, tak sa to vylepší, slibuju. Marc. Dětský národopisný soubor DUNAJEK zve všechny malé příznivce folklóru do svých řad (předchozí praxe není nutná - naučit se dá všechno). Užijeme si spoustu taneční zábavy, poznáte bezva kamarády a podíváte se s námi někam do světa. Sraz máme každé pondělí a čtvrtek vždy v 15:30 před tělocvičnú ZŠ Dolní Dunajovice. S sebou budete potřebovat přezůvky, pitíčko a spoustu energie. Pro více informací volejte tel. číslo 723 015 431 /Marcela Kurucová/ nebo 728 899 733 /Katka Ostřížková/ nebo na pište na e-mail marcela.benova@centrum.cz

AKTUALITY - info pro rodiče aj.

Chorvatsko-písemný souhlas zákonného zástupce s ověřenými podpisy

Poslední dny vyšlo najevo, že Chorvatsko požaduje k cestování nezletilých do jejich země písemný souhlas zákonného zástupce /rodiče/ s iniciály a následně ověřenými podpisy.
Děkuju všem, kteří mě na toto upozornili nebo sa jakkoli přičinili, aby naše cesta do Chorvatska proběhla co možná v nejlepší pohodě a klídečku.
Kolovalo fakt dost informací v médiích, ale ministerstvo zahraničí sděluje toto, cituji: ".....Chorvatsko -DOKLADY:
 Platný cestovní pas, přičemž chorvatské orgány požadují, aby platnost cestovního dokladu byla minimálně na dobu pobytu na území Chorvatska. Chorvatsko umožňuje vstup na své území také na základě předložení občanského průkazu občana ČR, proto lze jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska použít i občanský průkaz ČR (vydaný od druhé poloviny roku 2000 se strojově čitelnou zónou). S ohledem na skutečnost, že jde o jednostranné opatření jiného státu, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci tohoto jednostranného opatření, popřípadě za komplikace, které by mohly vzniknout při vstupu nebo pobytu na území tohoto státu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto nadále doporučuje při cestách do Chorvatska použít platný cestovní pas ČR.
Ministerstvo vnitra doporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem, i když je zapsán v občanském průkaze rodiče.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje, že dne 7. dubna 2008 vstoupila v Chorvatsku v platnost Směrnice o cestovních dokladech cizinců, vízech a úředním postupu vůči cizím státním příslušníkům.
V souladu s touto směrnicí nezletilý občan ČR, který cestuje do Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, musí mít s sebou písemný souhlas zákonného zástupce s níže uvedenými údaji:

1. Osobní údaje zákonného zástupce
2. Účel a období pobytu
3. Trvání pobytu
4. Období, na které se vydává souhlas
5. Podpis zákonného zástupce

Souhlas musí být opatřen notářsky ověřeným podpisem zákonného zástupce a přeložen soudním překladatelem do chorvatštiny nebo angličtiny.

Výše uvedený souhlas není zapotřebí pokud nezletilý cizinec:

1. Cestuje letecky a byl mu vydán průvodní list pro cestování nezletilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA standardy.
2. Cestuje v rámci školního výletu, je uveden na seznamu účastníků školního výletu, který je přeložen soudním překladatelem do chorvatštiny nebo angličtiny, a má vlastní cestovní doklad.
3. Cestuje v rámci sportovní nebo kulturní akce, je uveden v seznamu účastníků a má platný cestovní doklad.
................".

Takže já věřím, že nic není až tak horké, jak to vypadalo. V našem případě by to mělo být vpořádku, ještě se budu nadále informovat, jak to musí být či nemusí.
Aktuální informace budu opět prezentovat tady, na "místečku"
Žádné komentáře
 
DNS Dunajek, Dolní Dunajovice